Basic

Přihláška na kurz

Basic 1

9. - 13. 1. 2023
Podmínkou k přihlášení na tento kurz je absolvování kurzu Standard 1!
  Náplň

Kurz je zaměřen na populaci ve věku přibližně 3 - 8 let, velmi dobře je využitelný u dětí se speciálními potřebami, ale i u běžné populace. Na teoretických základech Feuersteinova instrumentálního obohacování předloží 5 instrumentů: Uspořádání bodů, Tříkanálové učení (haptický instrument), Od jednotky ke skupině, Rozpoznávání emocí a Porovnej a odhal absurdity A. Podmínkou k přihlášení na tento kurz je absolvování kurzu FIE I.

  Rozsah

Celkem 40 výcvikových hodin, každý den 8 vyučovacích hodin.

  Cena

Cena kurzu FIE Basic I (pětidenní) je 8 500 Kč.

  
Osobní a kontaktní údaje
Fakturační údaje
odeslat přihlášku