Basic

Přihláška na kurz

Basic 1 doplňující

17. - 19. 1. 2023
Podmínkou přihlášení na tento kurz je absolvování kurzu Standard 1 a Basic 1 (pětidenní).
  Náplň

Kurz je zaměřen na populaci ve věku přibližně 3 - 8 let, velmi dobře je využitelný u dětí se speciálními potřebami, ale i u běžné populace. Na teoretických základech Feuersteinova instrumentálního obohacování předloží 3 instrumenty: Orientace v prostoru / Tříkanálové učení, Porovnej a odhal absurdity B a Od empatie k činnosti. Kurz rozšiřuje vědomosti získané během kurzu FIE Basic 1 (pětidenní) na úroveň kurzu FIe Basic 1 (osmidenní), podmínkou přihlášení na tento kurz je proto kromě absolvování kurzu FIE I i absolvování kurzu FIE Basic 1 (pětidenní).

  Rozsah

Celkem 24 výcvikových hodin, každý den 8 vyučovacích hodin.

  Lektoři
  Cena

Cena kurzu FIE Basic 1 (třídenní) je 4 000 Kč.

Osobní a kontaktní údaje
Fakturační údaje
odeslat přihlášku