O projektech

Informace o získaných projektech

Uvedení FIE do Bratislavského kraje

V polovině roku 2020 jsme začali pracovat na přípravě projektu. Hlavní aktivity se z velké části probíhají v roce 2021.
Prostřednictvím tohoto projektu bychom chtěli zlepšit připravenost romského obyvatelstva odolávat sociálním podmínkám a řešit je. Rádi bychom nabídli Feuersteinovo instrumentální obohacení prostřednictvím spolupráce s neziskovými organizacemi, které již pomáhají romské komunitě. Tyto organizace mají speciální pedagogy a sociální pracovníky, kteří pracují s dospělými lidmi i s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Cílem je tedy zaměřit se jednak na dospělou populaci v dané komunitě a tím se snažit o změnu nastaveníjejich vnitřní motivace. Ve školním prostředí budou proškoleni učitelé, speciální pedagogové a sociální pracovníci, kteří již s komunitou pracují. Díky tomu bude metoda FIE implementována jak do vyučovacího procesu, tak do prostředí volnočasových aktivit. /Projekt je realizován za podpory Bader Philanthropies, Inc./

Další projekty

K velmi důležitému momentu v projektové činnosti ATC, došlo v návaznosti na výbornou spolupráci s Vězeňskou službou ČR ve formě navázání spolupráce se Sborem vězeňské a justiční stráže Slovenské republiky (ZVJS SR).
V červnu 2020 jsme zahájili projekt „Food for Your Body and Mind – Phase 1“ pro Potravinovou banku pro Prahu a Středočeský kraj.
V návaznosti na realizované aktivity jsme v závěru roku 2020 spustili pokračování projektu pod názvem „Food for Your Body and Mind – Phase 2“.

reflexe účastníků

Řekli o našich kurzech

Quotation