Nabízené kurzy

Nabídka kurzů, seminářů a konferencí

Standard
Basic
LPAD
Ochutnávky & inspirační semináře
Konference

Nabídka kurzů

Standard

Standard  

Kurzy řady Standard seznámí účastníky s teoretickými základy metody vycházející z Feuersteinova instrumentálního obohacování – od úvodního kurzu Standard 1 po navazující (volitelné) Standard 2 nebo Standard 3.
Typ kurzu:
Standard 3, 10. - 14. 7. a 30. 10. - 3. 11. 2023, Praha, 12.000 Kč
přihlásit se
Standard 1, 21. - 25. 8. a 25. - 29. 9. 2023, Praha, 11.000 Kč
přihlásit se
Standard 1, 21.- 25. 8. a 25. - 29. 9. 2023, Kroměříž, 11.000 Kč
přihlásit se
Standard 1, 9. - 13. 10. a 6. - 10. 11. 2023, Brno, 11.000 Kč
Standard 1, 13. - 17. 10. a 1. - 5. 12. 2023, Nitra,
přihlásit se
Standard 1, 16. - 20. 10. a 27. 11. - 1. 12. 2023, Praha, 11.000
Standard 1, 22. - 26. 1. a 12. - 16. 2. 2024, Praha, 11.000 Kč
Standard 2, 26. 2.- 1. 3. a 8. - 12. 4. 2024, Praha, 12.000 Kč
Standard 3, 26. 2.- 1. 3. a 8. - 12. 4. 2024, Praha, 12.000 Kč
Standard 1, 5. - 9. 4. a 4.- 8. 5. 2024, Bratislava, 460 EUR
Standard 2, 29. 4. - 3. 5. a 15. - 19. 7. 2024, Bratislava, 510 EUR
Standard 310. - 14. 7. a 30. 10. - 3. 11. 2023Praha12.000 KčProbíhá
přihlásit se
Standard 121. - 25. 8. a 25. - 29. 9. 2023Praha11.000 KčProběhl
přihlásit se
Standard 121.- 25. 8. a 25. - 29. 9. 2023Kroměříž11.000 KčProběhl
přihlásit se
Standard 19. - 13. 10. a 6. - 10. 11. 2023Brno11.000 KčNaplněno
Standard 113. - 17. 10. a 1. - 5. 12. 2023NitraNaplněno projektem
přihlásit se
Standard 116. - 20. 10. a 27. 11. - 1. 12. 2023Praha11.000Naplněno
Standard 122. - 26. 1. a 12. - 16. 2. 2024Praha11.000 Kč
Standard 226. 2.- 1. 3. a 8. - 12. 4. 2024Praha12.000 Kč
Standard 326. 2.- 1. 3. a 8. - 12. 4. 2024Praha12.000 Kč
Standard 15. - 9. 4. a 4.- 8. 5. 2024Bratislava460 EUR
Standard 229. 4. - 3. 5. a 15. - 19. 7. 2024Bratislava510 EUR
Standard 1 (6 instrumentů) — úvodní kurz
  Náplň

Kurz seznámí účastníky s teoretickými základy metody vycházející z Feuersteinova instrumentálního obohacování a s praktickým využitím šesti instrumentů: Spojování bodů, Porovnávání, Analýza - Syntéza, Orientace, Kategorizace a Příběhy v obrazech.

  Rozsah

Celkem 80 výcvikových hodin
10 dnů po 8 vyučovacích hodinách.

  Cena

Cena kurzu Standard 1 je 11 000 Kč.

Standard 2 (4 instrumenty) — navazující kurz
  Náplň

Kurz prohloubí teoretické znalosti metody a dá možnost absolventům pracovat s instrumenty Vztahy a role, Vnímání času, Číselné řady, Instrukce.
Podmínkou k přihlášení na tento kurz je absolvování kurzu Standard 1.

  Rozsah

Celkem 80 výcvikových hodin
10 dnů po 8 vyučovacích hodinách.

  Cena

Cena kurzu Standard 2 je 12 000 Kč.

Standard 3 (4 instrumenty) - navazující kurz
  Náplň

Kurz dále prohloubí teoretické znalosti metody instrumentálního obohacování a dá možnost absolventům pracovat s instrumenty Tranzitivní relace a Sylogismy, Orientace v prostoru, Vzory ze šablon. Podmínkou k přihlášení na tento kurz je absolvování kurzu Standard 1.

  Rozsah

Celkem 80 výcvikových hodin
10 dnů po 8 vyučovacích hodinách.

  Lektoři
  Cena

Cena kurzu Standard 3 je 12 000 Kč.

reflexe účastníků

Řekli o našich kurzech

Quotation