Nabízené kurzy

Nabídka kurzů, seminářů a konferencí

Standard
Basic
Ochutnávky & inspirační semináře
Konference

Nabídka kurzů

Standard

Standard  

Kurzy řady Standard seznámí účastníky s teoretickými základy metody vycházející z Feuersteinova instrumentálního obohacování – od úvodního kurzu Standard 1 po navazující (volitelné) Standard 2 nebo Standard 3.
Typ kurzu:
Standard 1, 22. - 26. 1. a 12. - 16. 2. 2024, Praha, 11.000 Kč
přihlásit se
Standard 2, 26. 2.- 1. 3. a 8. - 12. 4. 2024, Praha, 12.000 Kč
Standard 1, 11. - 15. 3. a 22. - 26. 4. 2024, Brno, 11.000 Kč
Standard 1, 8. - 12. 4. a 3. - 7. 6. 2024, Ostrava, 11.000 Kč
Standard 3, 8. - 12. 4. a 21. - 25. 10. 2024, Praha, 12.000 Kč
Standard 1, 10. - 14. 4. a 4.- 8. 5. 2024, Bratislava, 460 EUR
Standard 1, 22. - 26. 4. a 8. - 12. 7. 2024, Praha, 11.000 Kč
Standard 2, 29. 4. - 3. 5. a 15. - 19. 7. 2024, Bratislava, 510 EUR
Standard 1, 13. - 17. 5. a 3. - 7. 6. 2024, Praha, 11.000
Standard 1, 22. - 26. 7. a 29. 7. - 2. 8. 2024, Praha, 11.000 Kč
MIU 2 pro změnu, 29. 7. - 2. 8. 2024, Praha, 8.000 Kč
Standard 2, 30. 9. - 4. 10. a 4. - 8. 11. 2024, Brno, 12.000 Kč
Standard 122. - 26. 1. a 12. - 16. 2. 2024Praha11.000 KčProběhl
přihlásit se
Standard 226. 2.- 1. 3. a 8. - 12. 4. 2024Praha12.000 Kč
Standard 111. - 15. 3. a 22. - 26. 4. 2024Brno11.000 Kč
Standard 18. - 12. 4. a 3. - 7. 6. 2024Ostrava11.000 Kč
Standard 38. - 12. 4. a 21. - 25. 10. 2024Praha12.000 Kč
Standard 110. - 14. 4. a 4.- 8. 5. 2024Bratislava460 EUR
Standard 122. - 26. 4. a 8. - 12. 7. 2024Praha11.000 Kč
Standard 229. 4. - 3. 5. a 15. - 19. 7. 2024Bratislava510 EUR
Standard 113. - 17. 5. a 3. - 7. 6. 2024Praha11.000
Standard 122. - 26. 7. a 29. 7. - 2. 8. 2024Praha11.000 Kč
MIU 2 pro změnu29. 7. - 2. 8. 2024Praha8.000 Kč
Standard 230. 9. - 4. 10. a 4. - 8. 11. 2024Brno12.000 Kč
Standard 1 (6 instrumentů) — úvodní kurz
  Náplň

Kurz seznámí účastníky s teoretickými základy metody vycházející z Feuersteinova instrumentálního obohacování a s praktickým využitím šesti instrumentů: Spojování bodů, Porovnávání, Analýza - Syntéza, Orientace, Kategorizace a Příběhy v obrazech.

  Rozsah

Celkem 80 výcvikových hodin
10 dnů po 8 vyučovacích hodinách.

  Cena

Cena kurzu Standard 1 je 11 000 Kč.

Standard 2 (4 instrumenty) — navazující kurz
  Náplň

Kurz prohloubí teoretické znalosti metody a dá možnost absolventům pracovat s instrumenty Vztahy a role, Vnímání času, Číselné řady, Instrukce.
Podmínkou k přihlášení na tento kurz je absolvování kurzu Standard 1.

  Rozsah

Celkem 80 výcvikových hodin
10 dnů po 8 vyučovacích hodinách.

  Cena

Cena kurzu Standard 2 je 12 000 Kč.

Standard 3 (4 instrumenty) - navazující kurz
  Náplň

Kurz dále prohloubí teoretické znalosti metody instrumentálního obohacování a dá možnost absolventům pracovat s instrumenty Tranzitivní relace a Sylogismy, Orientace v prostoru, Vzory ze šablon. Podmínkou k přihlášení na tento kurz je absolvování kurzu Standard 1.

  Rozsah

Celkem 80 výcvikových hodin
10 dnů po 8 vyučovacích hodinách.

  Lektoři
  Cena

Cena kurzu Standard 3 je 12 000 Kč.

Standard 2 pro změnu ( 4 instrumenty) - prohlubující kurz
  Náplň
Kurz nabízí prohloubení schopnosti zprostředkovávat a dává možnost absolventům FIE 2 seznámit se a pracovat se změnami v instrumentech Vztahy a role, Vnímání času, Číselné řady, Instrukce.
Podmínkou k přihlášení na tento kurz je absolvování kurzu Standard 2 (FIE 2).
  Rozsah
Celkem 40 výcvikových hodin, 
5 dnů po 8 vyučovacích hodinách.
  Lektoři
  Cena

8.000 Kč

reflexe účastníků

Řekli o našich kurzech

Quotation