O projektech

Informace o získaných projektech

Akreditované tréninkové centrum metod pro osobní rozvoj se na projektech podílelo již od svého vzniku. Většinou zastávalo roli klíčového partnera, který zajišťoval proškolení účastníků a další navazující odborné aktivity. Kromě toho jsme získávali první zkušenosti jako příjemci „menších" projektů.
V roce 2020 jsme se rozhodli výrazněji posílit naší pozici příjemce projektů a do struktury ATC jsme přidali projektové oddělení. S metodou tak díky soukromým i státním dárcům i nadále míříme do různých oblastí nejen v České republice, ale i do zahraničí.
Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, evidenční číslo projektu 0383/12/KEMP/2021. Projekt byl realizován v červenci a srpnu 2021.
Prostředky na projekt "Podpora vzdělávání seniorů formou FIE klubů a prohlubování kvalifikace aktivizačních a sociálních pracovníků" jsme získali jako grant od Magistrátu hlavního města Prahy.
V polovině roku 2020 jsme začali pracovat na přípravě projektu. Hlavní aktivity se z velké části probíhají v roce 2021.
V návaznosti na realizované aktivity jsme v závěru roku 2020 spustili pokračování projektu pod názvem „Food for Your Body and Mind – Phase 2“.
V červnu 2020 jsme zahájili projekt „Food for Your Body and Mind – Phase 1“ pro Potravinovou banku pro Prahu a Středočeský kraj.
K velmi důležitému momentu v projektové činnosti ATC, došlo v návaznosti na výbornou spolupráci s Vězeňskou službou ČR ve formě navázání spolupráce se Sborem vězeňské a justiční stráže Slovenské republiky (ZVJS SR).

reflexe účastníků

Řekli o našich kurzech

Quotation