O projektech

Informace o získaných projektech

Akreditované tréninkové centrum metod pro osobní rozvoj se na projektech podílelo již od svého vzniku. Většinou zastávalo roli klíčového partnera, který zajišťoval proškolení účastníků a další navazující odborné aktivity. Kromě toho jsme získávali první zkušenosti jako příjemci „menších" projektů.
V roce 2020 jsme se rozhodli výrazněji posílit naší pozici příjemce projektů a do struktury ATC jsme přidali projektové oddělení. S metodou tak díky soukromým i státním dárcům i nadále míříme do různých oblastí nejen v České republice, ale i do zahraničí.
Díky podpoře MŠMT realizuje ATC v roce 2023 projekt, během něhož může více než 150 sociálně znevýhodněných žáků z celé České republiky využít práci s metodou instrumentálního uvědomování (MIU).
V rámci tohoto projektu i nadále přinášíme metodu instrumentálního uvědomování do dětských domovů.
Další organizací, se kterou jsme navázali spolupráci, byla pracoviště Úřadu práce ČR v Jihočeském kraji.
V roce 2022 jsme zapojeným organizacím a pracovníkům pečujícím o seniory poskytli další podporu při práci s metodou instrumentálního obohacování a cílovou skupinou.
V roce 2022 jsme mohli konečně uskutečnit dlouho připravovaný záměr, a to přijít s metodou do diagnostických a výchovných ústavů.
Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, evidenční číslo projektu 0383/12/KEMP/2021. Projekt byl realizován v červenci a srpnu 2021.
Prostředky na projekt "Podpora vzdělávání seniorů formou FIE klubů a prohlubování kvalifikace aktivizačních a sociálních pracovníků" jsme získali jako grant od Magistrátu hlavního města Prahy.
Prostřednictvím tohoto projektu jsme pracovali na zlepšení připravenosti romského obyvatelstva odolávat sociálním podmínkám a řešit je.
V návaznosti na realizované aktivity jsme v závěru roku 2020 spustili pokračování projektu pod názvem „Food for Your Body and Mind – Phase 2“.
další aktuality

reflexe účastníků

Řekli o našich kurzech

Quotation