O projektech

Informace o získaných projektech

MIU ve střediscích výchovné péče

V roce 2022 jsme mohli konečně uskutečnit dlouho připravovaný záměr, a to přijít s metodou do diagnostických a výchovných ústavů. V projetu spolupracujeme s dvěma hlavními partnery, kteří pro projekt vybrali především etopedy, speciální pedagogy, psychology, ale i vychovatele. Během celého roku jsme se podíleli na přípravě lektorů. Ti v polovině roku začali s reedukací a u mnohých dětí a mladistvých s resocializací.

Další projekty

Díky podpoře MŠMT realizuje ATC v roce 2023 projekt, během něhož může více než 150 sociálně znevýhodněných žáků z celé České republiky využít práci s metodou instrumentálního uvědomování (MIU).
V rámci tohoto projektu i nadále přinášíme metodu instrumentálního uvědomování do dětských domovů.
Další organizací, se kterou jsme navázali spolupráci, byla pracoviště Úřadu práce ČR v Jihočeském kraji.

reflexe účastníků

Řekli o našich kurzech

Quotation