O nás

kdo jsme, co všechno děláme a s kým spolupracujeme

Akreditované tréninkové centrum metod pro osobní rozvoj vzniklo v listopadu 2015 jako projev snahy skupiny odborníků nabízet a šířit metody profesora Reuvena Feuersteina, později metody instrumentálního uvědomování, v českém a slovenském prostředí. Do týmu našeho ATC patří řada ředitelů škol, učitelů, speciálních pedagogů, psychologů, lidí na nejrůznějších jiných pozicích.
Součástí našeho ATC týmu jsou všichni, kdo se zasloužili o propagaci uvedených metod a stále v tom pokračují, spolupracují na organizaci nejrůznějších akcí nebo jsou jednoduše podpůrní celému ději v Akreditovaném tréninkovém centru metod pro osobní rozvoj. Děkujeme!

Náš tým

ředitelka

PaedDr.

Eva Váňová

ředitelka ATC,
lektorka a senior-trenérka: MIU I, MIU II, MIU III, MIU Basic, Ochutnávky, Inspirační semináře,
MIU – individuální i skupinové lekce (předškolní a školní děti, dospělí),
vzdělávání trenérů, tvoření materiálů

trenér

Mgr.

Ondřej Věnek Vysopal

ředitel projektového oddělení,
trenér kurzů: MIU I, MIU II,
ochutnávky, inspirační semináře,
MIU - individuální i skupinové lekce,
projektová spolupráce, propagace metody, tvoření materiálů

lektorka

Mgr.

Jitka Pešková

zástupkyně ředitelky ATC,
lektorka a trénérka MIU I,
studující trenérka MIU Basic,
MIU - individuální i skupinové lekce,
dynamické vyšetření (LPAD, diagnostika podle D. Tzuriela),
projektová koordinátorka, propagace metody

kontaktní osoba

Bc.

Františka Zadražilová

, DiS.

organizační zajištění kurzů,
MIU - individuální i skupinové lekce
(dospělí, senioři), 
projektová koordinátorka,
propagace metody

lektorka

Bc.

Adéla Krylová

administrativní činnost,
koordinace projektů,
MIU - individuální i skupinové lekce

projektová koordinátorka

Veronika Kollárová

projektová koordinátorka,
MIU - individuální lekce,
propagace metody

projektový manažer

Jiří Horák

, MBA, Ph.D.

projektový manažer,
propagace metody,
systémové záležitosti

lektorka

Bc.

Kateřina Pokorná

, MSc.

MIU – individuální i skupinové lekce,
propagace metody,
materiálové zabezpečení MIU

projektová koordinátorka

Lucie Černohorská

projektová koordinátorka,
lektorka metody MIU,
propagace metody
lektorka

Mgr.

Zuzana Hladíková

FIE - individuální i skupinové lekce
(předškolní a školní děti),
dynamické vyšetření (LPAD, ACFS,
diagnostika podle D. Tzuriela),
ekonomické záležitosti, členka správní rady

lektorka

Mgr.

Jana Kružliaková

trenérka MIU I,
studující trenérka MIU Basic,
MIU – individuální i skupinové lekce,
koordinace projektů pro Slovensko

trenérka

Mgr.

Petra Judová

trenérka kurzu  MIU I,
MIU – individuální i skupinové lekce,
ochutnávky,
propagace metody

trenérka

Mgr.

Renáta Křížová

studující trenérka kurzu MIU I,
ochutnávka - úvod do metody,
MIU – individuální i skupinové lekce,
propagace metody

projektová manažerka

Mgr.

Eva Jelínková

MIU - individuální a skupinové lekce,
projektová a finanční manažerka
lektorka

PhDr.

Vladislava Moravčíková

FIE – individuální i skupinové lekce
(předškolní a školní děti), VTI (Videotrénink
interakcí), dynamické vyšetření
(diagnostika podle D. Tzuriela),
členka správní rady

lektor

Mgr.

Petr Jíša

MIU - individuální i skupinové lekce,
lektor - ochutnávkové semináře,
propagace metody

lektor

Mgr.

David Schicker

MIU - individuální i skupinové lekce,
lektor - ochutnávkové semináře,
propagace metody

lektorka

Mgr.

Monika Zemská

, Ph.D.

MIU - individuální i skupinové lekce,
lektorka - ochutnávkové semináře,
propagace metody, 
předsedkyně správní rady

lektor

Mgr.

Pavel Škramlík

MIU – individuální i skupinové lekce,
lektor - ochutnávkové semináře,
propagace metody

lektor

Mgr.

Jan Podlena

MIU – individuální i skupinové lekce,
lektor - ochutnávkové semináře,
propagace metody

ekonomka

Ing.

Helena Pospíšilová

hlavní ekonomka

lektor

PaedDr.

Martin Váňa

projektový manažer,
lektor MIU - individuální a skupinové lekce,
evidence projektových financí,
zpracování ekonomických dokladů

podpora kurzů

Milena Mengerová

organizační zajištění kurzů

lektorka

Mgr.

Vladimíra Fortunová

MIU - individuální i skupinové lekce,
propagace metody

lektor

ThLic.

Mirón Duda

Ph.D.

MIU - individuální i skupinové lekce,
propagace metody

administrátorka

Jana Žišková

administrativní a projektová činnost,
MIU – individuální i skupinové lekce 
(MATEŘSKÁ DOVOLENÁ)

grafická designérka

MgA.

Andrea Nedbálková

autorka loga ATC metod pro osobní rozvoj,
sazba propagačních tiskovin:
letáků, programu konferencí
a dalších materiálů

grafická designérka

MgA.

Martina Šviráková

autorka designu webových stránek a-t-c.cz, 
grafická úprava výročních zpráv

Spolupracujeme

Partneři

Výroční zprávy

Dokumenty ke stažení