O nás

kdo jsme, co všechno děláme a s kým spolupracujeme

Akreditované tréninkové centrum metod pro osobní rozvoj vzniklo v listopadu 2015 jako projev snahy skupiny odborníků nabízet a šířit metody profesora Reuvena Feuersteina, později metody instrumentálního uvědomování, v českém a slovenském prostředí. Do týmu našeho ATC patří řada ředitelů škol, učitelů, speciálních pedagogů, psychologů, lidí na nejrůznějších jiných pozicích.
Součástí našeho ATC týmu jsou všichni, kdo se zasloužili o propagaci uvedených metod a stále v tom pokračují, spolupracují na organizaci nejrůznějších akcí nebo jsou jednoduše podpůrní celému ději v Akreditovaném tréninkovém centru metod pro osobní rozvoj. Děkujeme!

Náš tým

ředitelka

PaedDr.

Eva Váňová

ředitelka ATC, lektorka a senior-trenérka 
kurzů FIE I, FIE II, FIE III, FIE Basic, 
Ochutnávka, Inspirační dílna, 
FIE – individuální i skupinové 
lekce (předškolní a školní děti, dospělí)

kontaktní osoba

Bc.

Františka Zadražilová

, DiS.

organizační zajištění kurzů,
FIE - individuální i skupinové lekce
(dospělí, senioři), 
propagace metody, projektová činnost,
administrace

administrátorka

Jana Žišková

propagace metody, systémová činnost,
FIE – individuální i skupinové lekce 
(předškolní a školní děti, dospělí)

lektorka

Bc.

Kateřina Pokorná

, MSc.

FIE – individuální i skupinové lekce
(předškolní a školní děti),
propagace metody,
materiálové zabezpečení FIE

lektorka

Mgr.

Zuzana Hladíková

FIE - individuální i skupinové lekce
(předškolní a školní děti),
dynamické vyšetření (LPAD, ACFS,
diagnostika podle D. Tzuriela),
ekonomické záležitosti, členka správní rady

projektový manažer

Ing.

Jiří Horák

, MBA, Ph.D.

projektový manažer,
propagace metody,
systémové záležitosti

trenérka

doc. PhDr.

Lenka Krejčová

, Ph.D.

dynamické vyšetření (LPAD, ACFS,
diagnostika podle D. Tzuriela), lektorka
(kurz LPAD pro psychology a speciální
pedagogy), FIE - individuální i skupinové
lekce (předškolní a školní děti)

trenérka

Mgr.

Daniela Pokorná

dynamické vyšetření (LPAD, ACFS),
lektorka a trenérka (kurz FIE I, Ochutnávka,
Inspirační dílna, kurz LPAD pro psychology
a speciální pedagogy), FIE - individuální
i skupinové lekce (předškolní a školní děti)

trenér

Mgr.

Ondřej Věnek Vysopal

FIE - individuální i skupinové lekce,
lektor a studující trenér FIE (kurz FIE I,
Ochutnávka, Inspirační dílna),
projektová spolupráce, propagace metody

lektorka

Mgr.

Helena A. Bělovská

FIE - individuální i skupinové lekce,
lektorka (Ochutnávka - úvod do metody),
studující trenérka FIE,
propagace metody

Lektorka

Mgr.

Jitka Pešková

zástupkyně ředitelky ATC
FIE - individuální i skupinové lekce
(předškolní a školní děti) dynamické
vyšetření (LPAD), projektová spolupráce,
propagace metody

trenérka

Mgr.

Petra Judová

FIE – individuální i skupinové lekce,
lektorka (Ochutnávka - úvod do metody),
studující trenérka (kurz FIE I),
propagace metody, administrace

trenérka

Mgr.

Renáta Křížová

FIE – individuální i skupinové lekce,
lektorka (Ochutnávka - úvod do metody),
studující trenérka (kurz FIE I),
propagace metody, administrace

lektorka

PhDr.

Vladislava Moravčíková

FIE – individuální i skupinové lekce
(předškolní a školní děti), VTI (Videotrénink
interakcí), dynamické vyšetření
(diagnostika podle D. Tzuriela),
členka správní rady

lektorka

Bc.

Adéla Krylová

FIE - individuální i skupinové lekce
(předškolní a školní děti, dospělí),
administrativní činnost, koordinace
a organizační zajištění projektů

lektorka

Bc.

Monika Jedličková

FIE - individuální i skupinové lekce
(předškolní a školní děti, dospělí),
administrativní činnost, koordinace
a organizační zajištění projektů

lektorka

Mgr.

Kateřina Židů

FIE – individuální i skupinové lekce,
(děti od 8 let a dospělí),
propagace metody, administrace

lektorka

Mgr.

Vladimíra Fortunová

FIE - individuální i skupinové lekce,
lektorka (Ochutnávka - úvod do metody),
propagace metody, administrace

lektor

ThLic.

Mirón Duda

Ph.D.

FIE - individuální i skupinové lekce,
propagace metody, koordinace
a organizační zajištění projektů

lektorka

Mgr.

Jana Kružliaková

FIE - individuální i skupinové lekce,
administrativní činnost, koordinace
a organizační zajištění projektů, propagace,
studující trenérka FIE

lektor

Mgr.

Petr Jíša

FIE - individuální i skupinové lekce
(předškolní a školní děti, dospělí),
studující trenér FIE

lektor

Mgr.

David Schicker

FIE - individuální i skupinové lekce
(předškolní a školní děti, dospělí),
studující trenér FIE

lektorka

Mgr.

Monika Zemská

, Ph.D.

FIE - individuální i skupinové lekce
(děti, dospělí), lektorka (Ochutnávka),
propagace metody, projektová činnost
předsedkyně správní rady

lektor

Mgr.

Pavel Škramlík

FIE – individuální i skupinové lekce,
lektor (Ochutnávka – úvod do metody),
propagace metody

lektor

Mgr.

Jan Podlena

FIE – individuální i skupinové lekce,
lektor (Ochutnávka – úvod do metody),
propagace metody

podpora kurzů

Milena Mengerová

organizační zajištění kurzů

grafická designérka

MgA.

Andrea Nedbálková

autorka loga ATC Feuersteina,
sazba propagačních tiskovin:
letáků, programu konferencí
a dalších materiálů

grafická designérka

MgA.

Martina Šviráková

autorka designu webových stránek
atc-feuerstein.cz, sazba výroční zprávy
za rok 2018 a další spolupráce

ekonomka

Ing.

Helena Pospíšilová

ekonomka

Spolupracujeme

Partneři

Výroční zprávy

Dokumenty ke stažení