O nás

kdo jsme, co všechno děláme a s kým spolupracujeme

Akreditované tréninkové centrum metod pro osobní rozvoj vzniklo v listopadu 2015 jako projev snahy skupiny odborníků nabízet a šířit metody profesora Reuvena Feuersteina, později metody instrumentálního uvědomování, v českém a slovenském prostředí. Do týmu našeho ATC patří řada ředitelů škol, učitelů, speciálních pedagogů, psychologů, lidí na nejrůznějších jiných pozicích.
Součástí našeho ATC týmu jsou všichni, kdo se zasloužili o propagaci uvedených metod a stále v tom pokračují, spolupracují na organizaci nejrůznějších akcí nebo jsou jednoduše podpůrní celému ději v Akreditovaném tréninkovém centru metod pro osobní rozvoj. Děkujeme!

Náš tým

ředitelka

PaedDr.

Eva Váňová

ředitelka ATC, lektorka a senior-trenérka 
kurzů FIE I, FIE II, FIE III, FIE Basic, 
Ochutnávka, Inspirační dílna, 
FIE – individuální i skupinové 
lekce (předškolní a školní děti, dospělí)

kontaktní osoba

Bc.

Františka Zadražilová

, DiS.

organizační zajištění kurzů,
FIE - individuální i skupinové lekce
(dospělí, senioři), 
propagace metody, projektová činnost,
administrace

administrátorka

Jana Žišková

propagace metody, systémová činnost,
FIE – individuální i skupinové lekce 
(předškolní a školní děti, dospělí)

lektorka

Bc.

Kateřina Pokorná

, MSc.

FIE – individuální i skupinové lekce
(předškolní a školní děti),
propagace metody,
materiálové zabezpečení FIE

lektorka

Mgr.

Zuzana Hladíková

FIE - individuální i skupinové lekce
(předškolní a školní děti),
dynamické vyšetření (LPAD, ACFS,
diagnostika podle D. Tzuriela),
ekonomické záležitosti, členka správní rady

projektový manažer

Ing.

Jiří Horák

, MBA, Ph.D.

projektový manažer,
propagace metody,
systémové záležitosti

trenérka

doc. PhDr.

Lenka Krejčová

, Ph.D.

dynamické vyšetření (LPAD, ACFS,
diagnostika podle D. Tzuriela), lektorka
(kurz LPAD pro psychology a speciální
pedagogy), FIE - individuální i skupinové
lekce (předškolní a školní děti)

trenérka

Mgr.

Daniela Pokorná

dynamické vyšetření (LPAD, ACFS),
lektorka a trenérka (kurz FIE I, Ochutnávka,
Inspirační dílna, kurz LPAD pro psychology
a speciální pedagogy), FIE - individuální
i skupinové lekce (předškolní a školní děti)

trenér

Mgr.

Ondřej Věnek Vysopal

FIE - individuální i skupinové lekce,
lektor a studující trenér FIE (kurz FIE I,
Ochutnávka, Inspirační dílna),
projektová spolupráce, propagace metody

lektorka

Mgr.

Helena A. Bělovská

FIE - individuální i skupinové lekce,
lektorka (Ochutnávka - úvod do metody),
studující trenérka FIE,
propagace metody

Lektorka

Mgr.

Jitka Pešková

zástupkyně ředitelky ATC
FIE - individuální i skupinové lekce
(předškolní a školní děti) dynamické
vyšetření (LPAD), projektová spolupráce,
propagace metody

trenérka

Mgr.

Petra Judová

FIE – individuální i skupinové lekce,
lektorka (Ochutnávka - úvod do metody),
studující trenérka (kurz FIE I),
propagace metody, administrace

trenérka

Mgr.

Renáta Křížová

FIE – individuální i skupinové lekce,
lektorka (Ochutnávka - úvod do metody),
studující trenérka (kurz FIE I),
propagace metody, administrace

lektorka

PhDr.

Vladislava Moravčíková

FIE – individuální i skupinové lekce
(předškolní a školní děti), VTI (Videotrénink
interakcí), dynamické vyšetření
(diagnostika podle D. Tzuriela),
členka správní rady

lektorka

Bc.

Adéla Krylová

FIE - individuální i skupinové lekce
(předškolní a školní děti, dospělí),
administrativní činnost, koordinace
a organizační zajištění projektů

lektorka

Bc.

Monika Jedličková

FIE - individuální i skupinové lekce
(předškolní a školní děti, dospělí),
administrativní činnost, koordinace
a organizační zajištění projektů

lektorka

Mgr.

Kateřina Židů

FIE – individuální i skupinové lekce,
(děti od 8 let a dospělí),
propagace metody, administrace

lektorka

Mgr.

Vladimíra Fortunová

FIE - individuální i skupinové lekce,
lektorka (Ochutnávka - úvod do metody),
propagace metody, administrace

lektor

ThLic.

Mirón Duda

Ph.D.

FIE - individuální i skupinové lekce,
propagace metody, koordinace
a organizační zajištění projektů

lektorka

Mgr.

Jana Kružliaková

FIE - individuální i skupinové lekce,
administrativní činnost, koordinace
a organizační zajištění projektů, propagace,
studující trenérka FIE

lektor

Mgr.

Petr Jíša

FIE - individuální i skupinové lekce
(předškolní a školní děti, dospělí),
studující trenér FIE

lektor

Mgr.

David Schicker

FIE - individuální i skupinové lekce
(předškolní a školní děti, dospělí),
studující trenér FIE

lektorka

Mgr.

Monika Zemská

, Ph.D.

FIE - individuální i skupinové lekce
(děti, dospělí), lektorka (Ochutnávka),
propagace metody, projektová činnost
předsedkyně správní rady

lektor

Mgr.

Pavel Škramlík

FIE – individuální i skupinové lekce,
lektor (Ochutnávka – úvod do metody),
propagace metody

lektor

Mgr.

Jan Podlena

FIE – individuální i skupinové lekce,
lektor (Ochutnávka – úvod do metody),
propagace metody

lektor

PaedDr.

Martin Váňa

projektový manažer, lektor FIE,
evidence projektových financí,
zpracování ekonomických dokladů
podpora kurzů

Milena Mengerová

organizační zajištění kurzů

grafická designérka

MgA.

Andrea Nedbálková

autorka loga ATC Feuersteina,
sazba propagačních tiskovin:
letáků, programu konferencí
a dalších materiálů

grafická designérka

MgA.

Martina Šviráková

autorka designu webových stránek
atc-feuerstein.cz, sazba výroční zprávy
za rok 2018 a další spolupráce

ekonomka

Ing.

Helena Pospíšilová

ekonomka

Spolupracujeme

Partneři

Výroční zprávy

Dokumenty ke stažení