O projektech

Informace o získaných projektech

Metoda instrumentálního uvědomování v dětských domovech

Do pokračujícího projektu jsou zapojeny následující instituce: DD Horní Planá, DD při MŠ ZŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice, DD Písek a Salesiánské středisko mládeže České Budějovice. Projektu se účastní psychologové, speciální pedagogové a vychovatelé.
Lektoři, kteří pracují s dětmi a mladistvými, pozorují pozitivní změny v komunikaci ve školním prostředí, zejména v kolektivu dětských domovů. Také zaznamenávají pokrok v oblasti zvládání problémových situací a zdůrazňují důležitost individuálního časového přístupu k řešení různých stresových situací. Děti vykazují méně impulzivní chování a promýšlejí své reakce na negativní situace.
Na samém začátku práce s dětmi si lektoři všímají, že děti mají zájem o práci s metodou a zdá se, že přemýšlí nad danými úkoly. Psychologové a speciální pedagogové vidí první pozitivní vlivy metody u dětí, které jsou jim svěřeny do péče. Věří, že metoda bude pro děti i nadále přínosná a pozorují, že jejich kognitivní funkce se rozvíjí, což podporuje jejich schopnost myslet a učit se.

Další projekty

Díky podpoře MŠMT realizuje ATC v roce 2023 projekt, během něhož může více než 150 sociálně znevýhodněných žáků z celé České republiky využít práci s metodou instrumentálního uvědomování (MIU).
V roce 2022 jsme mohli konečně uskutečnit dlouho připravovaný záměr, a to přijít s metodou do diagnostických a výchovných ústavů.
Další organizací, se kterou jsme navázali spolupráci, byla pracoviště Úřadu práce ČR v Jihočeském kraji.

reflexe účastníků

Řekli o našich kurzech

Quotation