O projektech

Informace o získaných projektech

MIU v doučování sociálně znevýhodněných žáků

Díky podpoře MŠMT v rámci investice 3.2.3. Národního plánu obnovy realizuje ATC v roce 2023 projekt, během něhož může více než 150 sociálně znevýhodněných žáků z celé České republiky využít práci s metodou instrumentálního uvědomování pro zlepšení a rozvoj kognitivních funkcí, posílení sociálních kompetencí a školních návyků. Cílem projektu je podpořit sociálně znevýhodněné žáky ohrožené školním neúspěchem a předčasným odchodem ze škol v jejich zájmu o poznávání a vzdělávání, a vytvořit tak podmínky pro jejich další úspěšný vzdělávací postup. Učitelé, speciální a sociální pedagogové, školní psychologové i asistenti pedagogů proškolení v metodě FIE či MIU využijí metodu pro doučování sociálně znevýhodněných žáků na svých školách. Do projektu se zapojilo celkem 11 škol z celé České republiky. 

Další projekty

V roce 2022 jsme mohli konečně uskutečnit dlouho připravovaný záměr, a to přijít s metodou do diagnostických a výchovných ústavů.
V rámci tohoto projektu i nadále přinášíme metodu instrumentálního uvědomování do dětských domovů.
Další organizací, se kterou jsme navázali spolupráci, byla pracoviště Úřadu práce ČR v Jihočeském kraji.

reflexe účastníků

Řekli o našich kurzech

Quotation