Basic

Přihláška na kurz

Basic 1

24. - 28. 4. 2023
Podmínkou k přihlášení na tento kurz je absolvování kurzu Standard 1!
  Náplň

Kurz je zaměřen na populaci ve věku přibližně 3 - 8 let, velmi dobře je využitelný u dětí se speciálními potřebami, ale i u běžné populace. Na teoretických základech vycházejících z Feuersteinova instrumentálního obohacování předloží 5 instrumentů: Spojování bodů, Taktilní vnímání, Od jednotky ke skupině, Emoce a Porovnej a hledej absurdity. Podmínkou k přihlášení na tento kurz je absolvování kurzu Standard 1.

  Rozsah

Celkem 40 výcvikových hodin, každý den 8 vyučovacích hodin.

  Cena

Cena kurzu Basic 1 (pětidenní) je 8 500 Kč.

  
Osobní a kontaktní údaje
Fakturační údaje
odeslat přihlášku