Basic

Přihláška na kurz

Basic 1

29. 5. - 2. 6. 2023
Podmínkou k přihlášení na tento kurz je absolvování kurzu Standard 1!
  Náplň

Kurz je zaměřen na populaci ve věku přibližně 3 - 8 let, velmi dobře je využitelný u dětí se speciálními potřebami, ale i u běžné populace. Na teoretických základech vycházejících z Feuersteinova instrumentálního obohacování předloží 5 instrumentů: Spojování bodů, Hmatové vnímání, Tvoření skupin, Rozpoznávání emocí a Porovnej a hledej absurdity. Podmínkou k přihlášení na tento kurz je absolvování kurzu Standard 1.

  Rozsah

Celkem 40 výcvikových hodin, každý den 8 vyučovacích hodin.

  Cena

Cena kurzu Basic 1 (pětidenní) je 8 500 Kč.

Osobní a kontaktní údaje
Fakturační údaje
odeslat přihlášku