Basic

Přihláška na kurz

Basic osmidenní

28.11. - 1.12.2023 a 18. - 21.3.2024
Podmínkou k přihlášení na tento kurz je absolvování kurzu Standard 1.
  Náplň

Kurz je zaměřen na populaci ve věku přibližně 3 - 8 let, velmi dobře je využitelný u dětí se speciálními potřebami, ale i u běžné populace. Na teoretických základech vycházejících z Feuersteinova instrumentálního obohacování předloží 6 instrumentů: Spojování bodů, Hmatové vnímání, Tvoření skupin, Rozpoznávání emocí, Porovnej a hledej absurdity, O empatii. Podmínkou k přihlášení na tento kurz je absolvování kurzu Standard 1.

  Rozsah

Celkem 64 výcvikových hodin, každý uvedený den 8 vyučovacích hodin.

  Lektoři
  Cena

Cena kurzu Basic (osmidenní) je 12 000 Kč.

Osobní a kontaktní údaje
Fakturační údaje
odeslat přihlášku