Standard

Přihláška na kurz

MIU 2 pro změnu

29. 7. - 2. 8. 2024
  Náplň
Kurz nabízí prohloubení schopnosti zprostředkovávat a dává možnost absolventům FIE 2 seznámit se a pracovat se změnami v instrumentech Vztahy a role, Vnímání času, Číselné řady, Instrukce.
Podmínkou k přihlášení na tento kurz je absolvování kurzu Standard 2 (FIE 2).
  Rozsah
Celkem 40 výcvikových hodin, 
5 dnů po 8 vyučovacích hodinách.
  Lektoři
  Cena

8.000 Kč

Osobní a kontaktní údaje
Fakturační údaje
odeslat přihlášku