Ochutnávky & inspirační semináře

Přihláška na kurz

Inspirační seminář

27. 5. 2024
Podmínkou přihlášení na tento seminář je absolvování kurzu Standard 1.
  Náplň

Účastníci semináře se seznámí a následně samostatně procvičí postupy pro výběr instrumentů tak, aby odpovídaly individuálnímu profilu deficitu kognitivních funkcí konkrétního dítěte. Nad jednotlivými pracovními listy nabídne seminář výměnu zkušeností účastníků z dosavadní práce s instrumenty. Frekventanti kurzu rovněž rozšiřují své teoretické znalosti z oblasti výuky myšlení a rozvoje poznávacích procesů.

  Rozsah

Jednodenní seminář trvá 8 vyučovacích hodin.

  Lektoři
  Cena

Cena semináře je 1 000 Kč.

Osobní a kontaktní údaje
Fakturační údaje
odeslat přihlášku