Ochutnávky & inspirační semináře

Přihláška na kurz

Inspirační seminář Standard

29. 2. 2024
  Náplň

Účastníci semináře se seznámí a následně samostatně procvičí postupy pro výběr instrumentů tak, aby odpovídaly individuálnímu profilu deficitu kognitivních funkcí. Nad jednotlivými pracovními listy nabídne seminář výměnu zkušeností účastníků z dosavadní práce s instrumenty. Frekventanti kurzu rovněž rozšiřují své teoretické znalosti z oblasti výuky myšlení a rozvoje poznávacích procesů.

  Rozsah

Akreditovaný seminář s časovou dotací 8 vyučovacích hodin.

V čase od 8:30 do 15:30.

  Lektoři
  Cena

Cena semináře je 1000 Kč

Osobní a kontaktní údaje
Fakturační údaje
odeslat přihlášku