Ochutnávky & inspirační semináře

Přihláška na kurz

Ochutnávka MIU pro pracovníky se seniory

13.6.2024 čas konání od 13.00 do 16.15 hod.
  Náplň

Zážitkový seminář nechá účastníky nahlédnout do Metody instrumentálního uvědomění (MIU).  Přiblíží myšlenky strukturální kognitivní modifikovatelnosti a zprostředkovaného učení. Seminář přináší inspiraci pro aktivizační či poradenskou práci (pro teoretické zakotvení a zdůvodnění postupů v rámci školní i poradenské psychologie) a současně je nabídkou nové metody, kterou mohou účastníci dále studovat a která má široké využití ve výchovně vzdělávacím procesu (představuje ucelený, strukturovaný a komplexní materiál, který lze použít jako nástroj, didaktický i obsahový pro náplň nápravných i intervenčních postupů a plánů).

  Rozsah

Seminář s časovou dotací 4 vyučovacích hodin.

  Lektoři
  Cena

600 Kč

Osobní a kontaktní údaje
Fakturační údaje
odeslat přihlášku