O metodách

Podrobné informace o metodách, autorech, inspiraci

Vzděláváme v Metodě instrumentálního uvědomování, která akceleruje naše myšlení, zvyšuje efektivitu učení, naučí pracovat s chybou, přinese radost a klid do naší práce. Vycházíme z Feuersteinova instrumentálního obohacování, které jsme obohatili o prvek nehodnotícího přístupu ke studentovi/klientovi a jeho vedení k uvědomování si vzorců, ve kterých fungujeme, a možnostech změnit je. Náš přístup úspěšně a široce (viz Projekty) uplatňujeme již několik let. Všechny naše kurzy nesou akreditaci MŠMT.

(obsah stránky pro vás upravujeme)

O dynamickém hodnocení LPAD se můžete dočíst níže.
vyšetření učebního potenciálu (LPad)
Diagnostická baterie LPAD (The Learning Propensity Assessment Device) je jeden z první ucelených nástrojů...
o metodách
Diagnostická baterie LPAD (The Learning Propensity Assessment Device) je jeden z první ucelených nástrojů dynamické diagnostiky, který ve světě vznikl. V souladu se svojí teorií strukturální kognitivní modifikovatelnosti a zkušenosti zprostředkovaného učení R. Reuerstein vždy věřil, že lidské poznávání a přemýšlení má potenciál ke změně, který nemusí být na první pohled patrný…

reflexe účastníků

Řekli o našich kurzech

Quotation