O metodách

Podrobné informace o metodách, autorech, inspiraci

Vzděláváme v Metodě instrumentálního uvědomování, která akceleruje naše myšlení, zvyšuje efektivitu učení, naučí pracovat s chybou, přinese radost a klid do naší práce. Vycházíme z Feuersteinova instrumentálního obohacování, které jsme obohatili o prvek nehodnotícího přístupu ke studentovi/klientovi a jeho vedení k uvědomování si vzorců, ve kterých fungujeme, a možnostech změnit je. Náš přístup úspěšně a široce (viz Projekty) uplatňujeme již několik let. Všechny naše kurzy nesou akreditaci MŠMT.

Instrumentální uvědomování obsahuje ucelený systém pracovních listů (instrumentů), které rozvinou řešitelovy kognitivní funkce, jeho schopnost projít učením v souvislostech a dají mu jistotu, že zvládne problémy, se kterými se setkává. Metoda přináší umění vytvořit si strategii řešení úkolu, upevňuje sebedůvěru, odstraňuje z naší práce impulzivitu a strach z chyby, rozvíjí vyjadřování a respektování jiného názoru a pomůže nám lépe se orientovat ve vlastním životě.

O dynamickém hodnocení LPAD se můžete dočíst níže.
Metoda instrumentálního uvědomování (MIU)
MIU obsahuje ucelený systém pracovních listů (instrumentů) vycházející z Feuersteinovy metody.
vyšetření učebního potenciálu (LPad)
Diagnostická baterie LPAD (The Learning Propensity Assessment Device) je jeden z první ucelených nástrojů...
o metodách
Během let užívání Feuersteinova instrumentálního obohacování (FIE) došlo postupně ke změně přístupu k materiálům, instrumentům. Od roku 2010 vedla Eva Váňová desítky kurzů FIE a během této intenzivní praxe postupně měnila původní přístup – přidala parametry nehodnocení a zvědomení vzorců, ve kterých fungujeme, a možnostech změnit je.…
o metodách
Diagnostická baterie LPAD (The Learning Propensity Assessment Device) je jeden z první ucelených nástrojů dynamické diagnostiky, který ve světě vznikl. V souladu se svojí teorií strukturální kognitivní modifikovatelnosti a zkušenosti zprostředkovaného učení R. Reuerstein vždy věřil, že lidské poznávání a přemýšlení má potenciál ke změně, který nemusí být na první pohled patrný…

reflexe účastníků

Řekli o našich kurzech

Quotation