O metodách

Podrobné informace o metodách, autorech, inspiraci, ...

LPAD

Diagnostická baterie LPAD (The Learning Propensity Assessment Device) je jeden z prvních ucelených nástrojů dynamické diagnostiky, který ve světě vznikl. V souladu se svojí teorií strukturální kognitivní modifikovatelnosti a zkušenosti zprostředkovaného učení R. Reuerstein vždy věřil, že lidské poznávání a přemýšlení má potenciál ke změně, který nemusí být na první pohled patrný. To se děje zejména tehdy, když pracujeme s dětmi či dospělými, kteří přicházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí a mají za sebou složitou osobní historii (uprchlíci, jedinci s traumatickými zkušenostmi, s válečnými zážitky, děti svěřené do náhradní rodinné péče apod.). V důsledku různých bloků, deprivace i nedostatku příležitostí ke vzdělání se tito lidé v tradičních testech inteligence ukazovali jako jedinci s oslabeným intelektem, nebo dokonce s mentální retardací. Prof. Feuerstein tedy vytvořil soubor zkoušek, které si kladou za cíl zjistit, jaký je potenciál rozvoje jedince, když má příležitost k adekvátnímu zprostředkování. LPAD neměří aktuální stav, ale sleduje možnosti strukturální změny kognice. Hledá odpovědi na otázky, jaké jsou možnosti dítěte, dospívajícího či dospělého a za jakých okolností je lze rozvíjet. Z těchto důvodů je dynamické vyšetření do značné míry nezávislé na kulturním zázemí jedince, nediskriminuje, naopak dává naději ve změnu a rozvoj. Po LPAD vzniklo mnoho dalších metod dynamického vyšetření pro různé věkové skupiny i pro jedince s různými typy obtíží. Dnes je dynamické vyšetření právoplatnou alternativou ke statickému vyšetření (tj. tomu, které zjišťuje stav tady a teď, měří IQ) a využívá se pro široké spektrum populace, včetně žáků s nadáním, ale i dospělých s psychickými obtížemi, nebo při "prostém" zjišťování, jak se jedinec dokáže nejlépe učit a rozvíjet.

reflexe účastníků

Řekli o našich kurzech

Quotation