O projektech

Informace o získaných projektech

Potrava pro tělo i duši - fáze 2

V návaznosti na realizované aktivity jsme v závěru roku 2020 spustili pokračování projektu pod názvem „Food for Your Body and Mind – Phase 2“.
Cílem projektu bude proškolit více pracovníků jak ve FIE 1, ale i ve FIE Basic, aby s metodou mohli pracovat pracovníci, kteří pečují o ohrožené děti, a to jak školním neúspěchem, tak ze sociálně znevýhodněných rodin. /Projekt je realizován za podpory Bader Philanthropies, Inc./

Další projekty

K velmi důležitému momentu v projektové činnosti ATC, došlo v návaznosti na výbornou spolupráci s Vězeňskou službou ČR ve formě navázání spolupráce se Sborem vězeňské a justiční stráže Slovenské republiky (ZVJS SR).
V červnu 2020 jsme zahájili projekt „Food for Your Body and Mind – Phase 1“ pro Potravinovou banku pro Prahu a Středočeský kraj.
V polovině roku 2020 jsme začali pracovat na přípravě projektu. Hlavní aktivity se z velké části probíhají v roce 2021.

reflexe účastníků

Řekli o našich kurzech

Quotation