O projektech

Informace o získaných projektech

Potrava pro tělo i duši - fáze 2

V návaznosti na realizované aktivity jsme v závěru roku 2020 spustili pokračování projektu pod názvem „Food for Your Body and Mind – Phase 2“.
Cílem projektu bude proškolit více pracovníků jak ve FIE 1, ale i ve FIE Basic, aby s metodou mohli pracovat pracovníci, kteří pečují o ohrožené děti, a to jak školním neúspěchem, tak ze sociálně znevýhodněných rodin. /Projekt je realizován za podpory Bader Philanthropies, Inc./

Další projekty

Díky podpoře MŠMT realizuje ATC v roce 2023 projekt, během něhož může více než 150 sociálně znevýhodněných žáků z celé České republiky využít práci s metodou instrumentálního uvědomování (MIU).
V roce 2022 jsme mohli konečně uskutečnit dlouho připravovaný záměr, a to přijít s metodou do diagnostických a výchovných ústavů.
V rámci tohoto projektu i nadále přinášíme metodu instrumentálního uvědomování do dětských domovů.

reflexe účastníků

Řekli o našich kurzech

Quotation