O projektech

Informace o získaných projektech

Příměstské kempy s FIE

Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, evidenční číslo projektu 0383/12/KEMP/2021. Projekt byl realizován v červenci a srpnu 2021.
Hlavním cílem letních kempů bylo aktivovat vnitřní motivaci dětí, tedy nezbytný faktor pro proces učení se, pro pohybové aktivity a související nastavení vyvážené duševní pohody a zdraví, přispět k posílení znalostí v klíčových vzdělávacích oblastech rámcového vzdělávacího plánu (RVP). Díky aktivaci vnitřní motivace jsme obnovili zájem dětí o vzdělávání, který dle vyjádření spolupracujících škol u mnohých žáků díky distančnímu vzdělávání velmi poklesl.
S kolegy z partnerských institucí jsme uspořádali celkem 20 kempů pro cca 350 dětí, většina kempů byla zaměřena na práci s jednou ze tří věkových skupin (7-9 let, 10-12 let, 13-15 let) tak, aby bylo možné co nejefektivněji naplnit stanovené cíle a přizpůsobit veškeré aktivity dané skupině s ohledem na věk, zájmy a potřeby dětí. Vedoucími kempů byli učitelé a vychovatelé, kteří děti dobře znají, tudíž cílili na jejich potřeby pro hladký návrat do školních lavic. Díky tomu, že děti byly z velké většiny ze stejné školy a mnohdy i třídy, došlo k opětovnému posílení sociálních vztahů mezi vrstevníky. 

Další projekty

K velmi důležitému momentu v projektové činnosti ATC, došlo v návaznosti na výbornou spolupráci s Vězeňskou službou ČR ve formě navázání spolupráce se Sborem vězeňské a justiční stráže Slovenské republiky (ZVJS SR).
V červnu 2020 jsme zahájili projekt „Food for Your Body and Mind – Phase 1“ pro Potravinovou banku pro Prahu a Středočeský kraj.
V návaznosti na realizované aktivity jsme v závěru roku 2020 spustili pokračování projektu pod názvem „Food for Your Body and Mind – Phase 2“.

reflexe účastníků

Řekli o našich kurzech

Quotation