Aktuality

AKTUÁLNÍ DĚNÍ, POZVÁNKY NA AKCE A KONFERENCE

Česká školní inspekce oceňuje MIU

PUBLIKOVÁNO 16. 4. 2024
Česká školní inspekce se počátkem února 2024 v rámci inspekce na ZŠ Svitavy zabývala mj. i hodnocením dopadu využívání Metody instrumentálního uvědomování (MIU).
Vzdělávání ve škole probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který byl aktualizován k 1. 9. 2023 podle aktuálně platného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (digitální kompetence a vzdělávací oblast Informatika). Pozitivní součástí vzdělávacího procesu je pravidelná realizace tandemové výuky, která probíhala formou zdařilé spolupráce dvou pedagogů pří výuce stejné skupiny žáků ve stejném čase. Velmi příznivě na sebepojetí žáků působí i vzdělávací obsah výuky metody instrumentálního uvědomování, která má důležitý přesah pro zvládání strategií procesu jejich učení a je prakticky využitelná v jejich dalším životě. Důraz na využitelnost v praxi je pozitivem také vyučovacího předmětu finanční gramotnost. Přínosná je diferenciace formou častého dělení žákovských kolektivů do vzájemně se podporujících a prostupných skupin, která umožňuje větší podporu jednotlivých žáků. Individuálně jsou žáci oslovování ke zpracování témat, o které mají sami zájem nebo mají v daném směru nadání a daří se jim je samostatně realizovat.
V závěrech inspekční zprávy jsme pak velmi rádi četli to, že ČŠI mezi silné stránky "Myšárny" zařadila "intenzivní motivaci pedagogických pracovníků k dalšímu vzdělávání" a také skutečnost, že "sdílení profesních zkušenosti cíleně napomáhá zvyšování kvality výchovně vzdělávacího procesu a rozvoji žáků v souladu s vizemi školy.". Gratulujeme!
Máme velkou radost, že můžeme být součástí tohoto příběhu.

Další aktuality

Přijměte naše pozvání na již 7. ročník konference ATC "Rozvoj myšlení v odlišných podmínkách" dne 22.11.2024.
PUBLIKOVÁNO 23. 5. 2024
Rádi bychom Vás informovali o projektech ATC, které realizujeme v rámci Programu celoměstské podpory vzdělávání.
PUBLIKOVÁNO 16. 4. 2024
Informujeme o změnách cen kurzů.

reflexe účastníků

Řekli o našich kurzech

Quotation