O projektech

Informace o získaných projektech

FIE pro Vězeňskou službu Slovenské republiky

K velmi důležitému momentu v projektové činnosti ATC, došlo v návaznosti na výbornou spolupráci s Vězeňskou službou ČR ve formě navázání spolupráce se Sborem vězeňské a justiční stráže Slovenské republiky (ZVJS SR).
Naším hlavním cílem v tomto projektu je poskytnutí podpory speciálním pedagogům, psychologům, vychovatelům a dalším členům Sboru vězeňské a justiční stráže na celém Slovensku, kteří mají na starosti resocializaci a převýchovu odsouzených. Podporou, kterou jim poskytneme, je vzdělání v metodě Feuersteinova instrumentálního obohacování. Touto cestou získají účinný nástroj a schopnosti pro efektivní ovlivňování kognitivního vývoje odsouzených. Díky Feuersteinovu instrumentálnímu obohacování budou mít možnost působit na nejvíce potřebnou vnitřní motivaci odsouzených k dosažení základního, případně i vyššího stupně vzdělání a ke změně vlastního života mimo věznici. /Projekt je realizován za podpory Bader Philanthropies, Inc./

Další projekty

Díky podpoře MŠMT realizuje ATC v roce 2023 projekt, během něhož může více než 150 sociálně znevýhodněných žáků z celé České republiky využít práci s metodou instrumentálního uvědomování (MIU).
V roce 2022 jsme mohli konečně uskutečnit dlouho připravovaný záměr, a to přijít s metodou do diagnostických a výchovných ústavů.
V rámci tohoto projektu i nadále přinášíme metodu instrumentálního uvědomování do dětských domovů.

reflexe účastníků

Řekli o našich kurzech

Quotation