O projektech

Informace o získaných projektech

FIE pro Vězeňskou službu Slovenské republiky

K velmi důležitému momentu v projektové činnosti ATC, došlo v návaznosti na výbornou spolupráci s Vězeňskou službou ČR ve formě navázání spolupráce se Sborem vězeňské a justiční stráže Slovenské republiky (ZVJS SR).
Naším hlavním cílem v tomto projektu je poskytnutí podpory speciálním pedagogům, psychologům, vychovatelům a dalším členům Sboru vězeňské a justiční stráže na celém Slovensku, kteří mají na starosti resocializaci a převýchovu odsouzených. Podporou, kterou jim poskytneme, je vzdělání v metodě Feuersteinova instrumentálního obohacování. Touto cestou získají účinný nástroj a schopnosti pro efektivní ovlivňování kognitivního vývoje odsouzených. Díky Feuersteinovu instrumentálnímu obohacování budou mít možnost působit na nejvíce potřebnou vnitřní motivaci odsouzených k dosažení základního, případně i vyššího stupně vzdělání a ke změně vlastního života mimo věznici. /Projekt je realizován za podpory Bader Philanthropies, Inc./

Další projekty

V červnu 2020 jsme zahájili projekt „Food for Your Body and Mind – Phase 1“ pro Potravinovou banku pro Prahu a Středočeský kraj.
V návaznosti na realizované aktivity jsme v závěru roku 2020 spustili pokračování projektu pod názvem „Food for Your Body and Mind – Phase 2“.
V polovině roku 2020 jsme začali pracovat na přípravě projektu. Hlavní aktivity se z velké části probíhají v roce 2021.

reflexe účastníků

Řekli o našich kurzech

Quotation