O projektech

Informace o získaných projektech

Podpora vzdělávání seniorů formou FIE klubů

Prostředky na projekt "Podpora vzdělávání seniorů formou FIE klubů a prohlubování kvalifikace aktivizačních a sociálních pracovníků" jsme získali jako grant od Magistrátu hlavního města Prahy. Projekt je časově omezen na rok 2021.
Záměrem projektu je organizacím a jejich pracovníkům, kteří pečují o seniory na území hl. m. Prahy, poskytnout další podporu při práci s metodou FIE s cílovou skupinou a zapojit do pravidelných lekcí co největší počet seniorů. Věříme, že právě implementace této metody rozšíří možné cesty řešení situací a problémů cílové skupiny. Potenciál metody je tedy zejména ve zlepšení kvality života seniorů. Spolu se schopností nově si vytvářet strategie v každodenním procesu rozhodování, přináší možnost lépe se orientovat a uplatnit se ve společnosti, být spokojenější a kompetentnější k samostatnému ovlivňování své budoucnosti.

Další projekty

Díky podpoře MŠMT realizuje ATC v roce 2023 projekt, během něhož může více než 150 sociálně znevýhodněných žáků z celé České republiky využít práci s metodou instrumentálního uvědomování (MIU).
V roce 2022 jsme mohli konečně uskutečnit dlouho připravovaný záměr, a to přijít s metodou do diagnostických a výchovných ústavů.
V rámci tohoto projektu i nadále přinášíme metodu instrumentálního uvědomování do dětských domovů.

reflexe účastníků

Řekli o našich kurzech

Quotation