O projektech

Informace o získaných projektech

Podpora vzdělávání seniorů formou FIE klubů

Prostředky na projekt "Podpora vzdělávání seniorů formou FIE klubů a prohlubování kvalifikace aktivizačních a sociálních pracovníků" jsme získali jako grant od Magistrátu hlavního města Prahy. Projekt je časově omezen na rok 2021.
Záměrem projektu je organizacím a jejich pracovníkům, kteří pečují o seniory na území hl. m. Prahy, poskytnout další podporu při práci s metodou FIE s cílovou skupinou a zapojit do pravidelných lekcí co největší počet seniorů. Věříme, že právě implementace této metody rozšíří možné cesty řešení situací a problémů cílové skupiny. Potenciál metody je tedy zejména ve zlepšení kvality života seniorů. Spolu se schopností nově si vytvářet strategie v každodenním procesu rozhodování, přináší možnost lépe se orientovat a uplatnit se ve společnosti, být spokojenější a kompetentnější k samostatnému ovlivňování své budoucnosti.

Další projekty

K velmi důležitému momentu v projektové činnosti ATC, došlo v návaznosti na výbornou spolupráci s Vězeňskou službou ČR ve formě navázání spolupráce se Sborem vězeňské a justiční stráže Slovenské republiky (ZVJS SR).
V červnu 2020 jsme zahájili projekt „Food for Your Body and Mind – Phase 1“ pro Potravinovou banku pro Prahu a Středočeský kraj.
V návaznosti na realizované aktivity jsme v závěru roku 2020 spustili pokračování projektu pod názvem „Food for Your Body and Mind – Phase 2“.

reflexe účastníků

Řekli o našich kurzech

Quotation