O projektech

Informace o získaných projektech

Potrava pro tělo i duši - fáze 1

V červnu 2020 jsme zahájili projekt „Food for Your Body and Mind – Phase 1“ pro Potravinovou banku pro Prahu a Středočeský kraj.
Naším záměrem je nabídnout FIE jí a dalším spolupracujícím neziskovým organizacím a jejich členům jako funkční nástroj pro spolupráci s klienty. Metoda má potenciál zlepšit kvalitu života klientů Potravinové banky a spojeneckých organizací, kteří se zaměřují na lidi sociálně znevýhodněné a usilují o zlepšení jejich nepříznivé sociální situace. /Projekt je realizován za podpory Bader Philanthropies. Inc./

Další projekty

K velmi důležitému momentu v projektové činnosti ATC, došlo v návaznosti na výbornou spolupráci s Vězeňskou službou ČR ve formě navázání spolupráce se Sborem vězeňské a justiční stráže Slovenské republiky (ZVJS SR).
V návaznosti na realizované aktivity jsme v závěru roku 2020 spustili pokračování projektu pod názvem „Food for Your Body and Mind – Phase 2“.
V polovině roku 2020 jsme začali pracovat na přípravě projektu. Hlavní aktivity se z velké části probíhají v roce 2021.

reflexe účastníků

Řekli o našich kurzech

Quotation