O projektech

Informace o získaných projektech

Potrava pro tělo i duši - fáze 1

V červnu 2020 jsme zahájili projekt „Food for Your Body and Mind – Phase 1“ pro Potravinovou banku pro Prahu a Středočeský kraj.
Naším záměrem je nabídnout FIE jí a dalším spolupracujícím neziskovým organizacím a jejich členům jako funkční nástroj pro spolupráci s klienty. Metoda má potenciál zlepšit kvalitu života klientů Potravinové banky a spojeneckých organizací, kteří se zaměřují na lidi sociálně znevýhodněné a usilují o zlepšení jejich nepříznivé sociální situace. /Projekt je realizován za podpory Bader Philanthropies. Inc./

Další projekty

Díky podpoře MŠMT realizuje ATC v roce 2023 projekt, během něhož může více než 150 sociálně znevýhodněných žáků z celé České republiky využít práci s metodou instrumentálního uvědomování (MIU).
V roce 2022 jsme mohli konečně uskutečnit dlouho připravovaný záměr, a to přijít s metodou do diagnostických a výchovných ústavů.
V rámci tohoto projektu i nadále přinášíme metodu instrumentálního uvědomování do dětských domovů.

reflexe účastníků

Řekli o našich kurzech

Quotation