O projektech

Informace o získaných projektech

Šíření metody instrumentálního uvědomování v Bratislavě a okolí

V projektu jsme se zaměřili na dvě organizace, jejichž cílová populace pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí z okolí Bratislavy. Díky projektu jsme mohli ošetřit nejenom děti ve školním prostředí (ať už během vyučovacího procesu nebo během volnočasových aktivit a doučování), ale také dospělé, přímo v dané komunitě.
V polovině roku 2020 jsme začali pracovat na přípravě projektu. Hlavní aktivity z velké části probíhaly v roce 2021. Během roku 2022 probíhaly supervize a samotné reedukační aktivity, projekt jsme úspěšně koncem roku 2022 ukončili
/Projekt byl realizován za podpory Bader Philanthropies, Inc./

Další projekty

Díky podpoře MŠMT realizuje ATC v roce 2023 projekt, během něhož může více než 150 sociálně znevýhodněných žáků z celé České republiky využít práci s metodou instrumentálního uvědomování (MIU).
V roce 2022 jsme mohli konečně uskutečnit dlouho připravovaný záměr, a to přijít s metodou do diagnostických a výchovných ústavů.
V rámci tohoto projektu i nadále přinášíme metodu instrumentálního uvědomování do dětských domovů.

reflexe účastníků

Řekli o našich kurzech

Quotation